9 Sept 2006

Selected sights of Sabah


...No. 10

..No. 5! The Nunuk Ragang monument at Kg. Tompios Ranau

..No. 3!

...AND..No. 1!....onu gia ti?...mm...err...ie BUTOD!...too cute to bite!..hehehe!

(Sago grubs at Pantai Sawangan Kuala Penyu)

0 comments: