23 Jul 2009

Elvis Saladan - Tupus Au Milo Atalup

Behind the scene photos of Elvis Saladan's music video in the making, with Tupus Au Milo Atalup as the background song.


Lagu beliau Kada Ponondos berkedudukan no. 2 dalam Carta Lagu Dusun minggu lalu. Untuk mengundi taip JLD ELV dan hantar ke 32776...:-)

0 comments: