23 Jul 2009

Orkestra d'Angels

Adakah lepas ini ramai lagi graduan muzik lepasan UMS akan membuka kelas belajar muzik seperti yang dilakukan d'Angels? Tidak mustahilkan, di Keningau satu, di Tenom satu...in short satu daerah satu kelas muzik... :)

0 comments: