21 Feb 2006

Nokuro29 - MTV...ARAMAItii!!!

Nah...inilah dia...MTV Nokuro29 lagu Aramai Ti Ska...best! mengingatkan suasana aramaiti di kampung.


0 comments: